Rádio Planeta Reggae

Sizzla


Sizzla ‎– Praise Ye Jah (1997)

01. Praise Ye Jah
02. Dem A Wonder
03. Homeless
04. Blackness
05. Inna Dem Face
06. Give Thanks
07. Hail Selassie
08. No Other Like Jah
09. How Dem Flex
10. Cowboy
11. Greedy Joe