Rádio Planeta Reggae

Lyapis Trubetskoy


Lyapis Trubetskoy - Rabkor (2012)

01. Intro
02. Not Byts Cattle!
03. Rabkor
04. Tsmok Au arol
05. Putinaroda
06. Battleship (You do With it)
07. Midget
08. Maesh Yaytsy
09. Kill The Slaves!
10. Panas
11. Iron
12. Lyapis Crew