Rádio Planeta Reggae

Lucky Dube


Lucky Dube - Kudala Ngikuncenga (2006)

01. Kudala Ngikuncenga
02. Lomuzi
03. Ngikhala Ngawe Ndoda
04. Umama Wethu
05. Nokuthula
06. Yin' Oyifuna Kim
07. Nomvula
08. Utshel' Umkami
09. Kudal' Udlala Ngami
10. Wagugel' Ekhaya Deliwe